Güneş Enerjisi Santrali Ges

Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir.

Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır.

Termal sistemlerde özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir.

DURU SOLAR ENERJİ GES

Güneş Enerji Sistemi

Güneş enerjisi sistemi son derece kullanışlı ve temiz bir kaynak olması nedeni ile birçok kesim tarafından kullanılmaktadır.  Bu sistemin kuruluşu ve işleyişi son derce basit ve etkili olmaktadır. Yani bireylerin sağlıklı ve ucuz enerjiye ulaşımı son derece kolaydır.

Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Maliyeti

Güneş enerjisinin bu derece basit ve kullanılır bir sistem olmasından dolayı pek çok kişinin aklına bazı sorular gelir. Bu sorulardan biri güneş enerjisi santrali kurulum maliyeti nedir olmaktadır.  oldukça maliyeti yüksek olabilen bu sistemin uzun vadede oldukça karlı bir yatırım olduğudur. Devlet desteği ile maaliyet düşürülebilir.

Biraz maliyetli bir sistem olmasına rağmen yenilenebilir bir enerji olmasından dolayı karlıdır. Uzun dönemli kar oranı ortaya konulduğunda son derece hesaplı olduğu bilinmektedir. Bireylerin yatırım yapmadan önce bu durumu gözden kaçırmamasında fayda vardır. Ayrıca güneş enerji sisteminin uygun işleyişi için devlet desteği de bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi Santrali Kimler Tarafından Kurulur?

Güneş enerjisi santrali iki şekilde hayata geçirilebilir. Bunların ilki devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğeri ise daha çok özel çabalar ile gerçekleşmektedir. Devlet eli ile gerçekleştirilen güneş enerjisi santrali sistemi daha büyük çaplı olmaktadır. Direkt birey tarafına gerçekleşen ise genelde çok küçük çaplıdır. Ayrıca devlet tarafından özel yatırım yapmak isteyen bireylere de destek yapılmaktadır.