Bilginiz Olsun
Buradasınız: Anasayfa / Bilginiz Olsun
Bilginiz Olsun
Merak edilen sorular ve cevaplar
Güneş Panelleri Kış Aylarında Kapalı Havalarda Elektrik Üretir mi?
Güneş Panel yüzeyi tamamen karla kaplanmadığı sürece Güneş Panelleri elektrik üretmeye devam eder. Ancak kış aylarında Güneşlenme süresi kısaldığı için toplam verimde düşmeler meydana gelebilir. Şiddetli kar, güneş panelleri tarafından üretilen enerji miktarını sınırlayabilir, ancak ışık hala karda ilerleyebilir ve ileri saçılım, güneş pillerine beklenenden daha fazla ışık verir.
Lisanssız elektrik üretimi nedir?
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, gerçek ve tüzel kişilerin Lisanssız olarak elektrik üretebilmesidir. Lisanssız Elektrik Üretiminde, ne kadar elektrik üretileceği sözleşme gücüne göre belirlenir. Ayrıca Üretim tesislerinde, üretilen fazla elektriğin sistem şebekesine satılabilmesi için geçen yılki toplam tüketim esas alınır. Eğer Cari yıldaki tüketim geçen yıldaki tüketimi aşarsa cari yıldaki ay esas alınır.
Güneş enerjisi Nedir?
Güneş enerjisi Nedir? Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların, özel teknolojiler kullanılarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş enerjisi dünyadaki en bol ve en temiz enerjidir. Çevreyi kirletmez, gürültüsüzdür. Enerji Atlası: Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerjidir. Enerji politikası nedir? Enerji politikası genel olarak teknoloji, ekonomi ve enerji ile ilgili kararların alındığı kurumsal yapıdan oluşmakta ve kısa dönemde arz- talep yönetimi, uzun dönemde ise planlama faaliyetlerini içermektedir. Petrol ve doğalgaz tükendiği zaman hangi kaynak kullanılır? Cevap: Petrol ve doğal gaz tükendiği zaman alternatif olarak yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanılabilir. Elektrikli arabalarla ilgili çalışmalar yapılması buna büyük bir örnektir. Petrol ve Doğalgaz enerji için önemlidir. Petrol ve doğalgaz tükendiği zaman yararlanabileceğimiz enerji kaynakları ise; Yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisidir. Türkiye'deki enerji politikaları nelerdir? Türkiye'nin enerji stratejisinin uluslararası boyutunu oluşturan temel unsurlar şunlardır: Artan talep ve dışa bağımlılığı dikkate alarak, petrol ve doğal gazın tedarikinde güzergâh ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamak, Bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunmak, Enerjide bölgesel ticaret merkezi olmak. Enerji Politikası örnekleri: Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılması
Solar Enerji Sistemlerinde kurulum-anahtar teslim iş yapıyor musunuz?
Evet anahtar teslim projeler hayata geçiriyoruz.
Solar Enerji Nedir?
Solar; kelime olarak güneş, güneşten yayılan enerji olarak tanımlanabilir. Solar enerji yani güneş enerjisi, güneşteki hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneş o kadar büyüktür ki içerisine 1 milyon dünya sığabilir ve yaydığı enerji miktarı o kadar fazladır ki saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşüyor. Bu dönüşüm sırasında kaybolan 4 milyon ton enerji de uzaya yayılmaktadır. Güneşten yayılan bu enerji, solar enerji olarak bilinir ve gezegenimizdeki canlılığın devam etmesini sağlar. Güneşle dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir ve güneş ışınlarının dünyamıza ulaşması yaklaşık 8 dakika sürmektedir. Güneş ışınları dünyanın dış katmanına metrekareye saniyede yaklaşık 1400 J enerji olarak düşer. Bu değer güneş sabiti olarak bilinir. Atmosferden geçerek yeryüzüne metrekare başına düşen solar enerji miktarı 1000 J değerindedir. Biz de bu enerjiyi çeşitli yöntemler ile ısı ve elektrik üretiminde kullanmaktayız.
Güneş Panelleri Nasıl Elektrik Üretir?
Temel olarak, olan şey, güneş paneli sisteminin elektronları atomlardan ayırmak için fotonlar kullanmasıdır. Elektronları atomlarından ayırma işlemi de elektrik yaratır. Güneş panelleri, gelen güneş ışığını ısı yerine elektriğe dönüştüren silikondan yapılan fotovoltaik hücreler içerir. Panellerin üzerinde bulunan bu güneş hücrelerinde güneş ışınları sayesinde doğru akım oluşmaya başlar. Bulunduğu bölgeye veya kullanıldığı mevsime göre elde edilen enerji miktarının ölçümleri yapılarak seri ya da paralel bir düzenek kurularak ev ya da iş yerlerine bağlanır. Güneş panellerinin elektrik üretimi için akışını şu şekilde özetleyebiliriz; Fotovoltaik güneş panelleri güneş ışığını emer - Her güneş panelinde fotovoltaik (PV) hücreler bulunur. PV hücreleri ışığı (fotonları) alır ve ışığı elektriğe dönüştürür. Güneş ışığı güneş paneline çarptığında, doğru akım (DC) elektrik üreterek PV hücreleri çalışmaya başlar. DC elektriği kendi başına güç veremez. Diğer güneş enerjisi ekipmanlarının bulunduğu yere, eviricilere iletilir. Güneş ışınları silikon hücreyle etkileşime geçtiğinde, elektronlar hareket etmeye başlar. Elektronların taşınması, düğümler tarafından yakalanır ve paneldeki kablolarda elektrik akımı akışını başlatır. Solar kablolar doğru akım (DC) elektriğini, alternatif akım (AC) elektriğine dönüştürülmek üzere bir solar invertere iletir.
Güneş Paneli Çeşitleri Nelerdir?
Güneş panelleri iki farklı hücre tipine göre sınıflandırılır. Bunlardan birincisi polikristal solar hücre yapılı güneş panelleri, diğeri ise monokristal solar hücre yapılı güneş panelleridir. Günümüzde yaygın olarak polikristal hücreli güneş panelleri üretilmektedir. Polikristal Güneş Panelleri Polikristal paneller, monokristal güneş panellerine göre potada çekme prosesi işlemi gerektirmediğinden daha uygun maliyetlidir. Polikristal güneş panellerinde silikon ham haldeyken eritilir ve kare hücre haline getirilir. Böylece polikristal solar hücre yapılı güneş panelinin üretim maliyeti, monokristal hücre yapısına göre daha uygundur. Polikristal güneş panelleri, düşük maliyetli olduğundan daha yaygın üretime sahiptir. Fakat polikristal güneş panellerinin verimliliği, monokristal ile kıyaslandığında daha düşüktür. Polikristal güneş panellerinin verimliliği genellikle 13-16 oranındadır. Monokristal Güneş Panelleri Yüksek dereceli silikondan yapılmıştır ve bundan dolayı monokristal yapılı paneller yüksek verimlilikle çalışırlar. Monokristal güneş panellerinde performans oranları 15-20 oranındadır. Monokristal güneş panelleri daha verimli olduğundan sıklıkla uzay istasyonlarında, uydularda da ve ileri teknoloji ürünlerinde kullanılır. Monokristal solar panelin en büyük dezavantajı daha pahalı olmasıdır.
Güneş Paneli Nasıl Seçilmelidir?
Güneş panellerinin watt cinsinden gücü fiyatı etkileyen en önemli özelliğidir. Mesela 150 wattlık bir panel ile 250 wattlık bir panel arasında, saatte 100 watt elektrik üretmede fark vardır. Bu yüzden güneş panelleri fiyatları watt cinsinden belirlenir. 250 watt gibi büyük panellerin üretim maliyetleri, 100 watt gibi panellere göre daha ekonomik olduğundan birim maliyetleri daha ucuzdur. Güneş paneli seçerken en büyük güneş paneli modülünü almaya çalışmak daha mantıklıdır.
Güneş Panelleri Ne Kadar Elektrik Üretir?
Güneş panelleri panelin büyüklüğü ve özelliğine göre farklı miktarlarda elektrik üretir. Ancak genel ve birim enerji miktarları baz alındığında, 1 kW’lık fotovoltaik silikon sistem (100 W), güneşin tam olarak alındığı saatlerde 1 kW elektrik üretecektir. Güneşin tepede olduğu ve panele doğrudan ulaştığı saatlerde kaç kW’lık sistem kurulmuşsa, o kadar elektrik enerjisi üretimi mümkündür. Ancak güneş yıl boyunca farklı açılardan düşmektedir. Diğer yandan mevsimlere göre güneşlenme oranları farklılık gösterir. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye’de günlük ortalama 7 saat güneşlenme olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda bir yılda ortalama; 1 kW x 6 saat x 365 gün = 2190 kW enerji üretilmiş olacaktır. Bunun bir kısmının çeşitli sebeplerle kayıp olduğunu düşünürsek ortalama 2000 kW elektrik enerjisi elde edersiniz. Ev tipi güneş panelleri 300 W’a kadar enerji üretebilmektedir. Ancak güç büyüdükçe boyutun da büyüdüğünü unutmamak gerekir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 300 W’lık paneliniz 0,3 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 2,1 kW elektrik üretilmiş olacaktır. 300W’lık bir panel ortalama 160 x 120 cm ebatlarındadır. Türkiye’de bir evin günlük elektrik sarfiyatı ortalama 10 kW olarak kabul edilir. Bu durumda 5 yada 6 adet 300 W’lık (3 kW’lık) güneş paneli yıl boyunca evinizin tüm elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılamanızı sağlayacaktır.
Güneş enerjisi invertör nasıl çalışır?
Güneş enerjisi invertör nasıl çalışır? Solar inverter, güneş enerjisi santrallerinde paneller aracılığı ile üretilen DC elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine çevirir. İnverter sayesinde kullanacağınız veya şebekeye vereceğiniz elektrik enerjisinin gerilimi, frekansı, kalitesi istenen seviyeye getirilir.
Aynı Güçteki Güneş Panelleri Neden Farklı Fiyatlara Satılıyor?
Solar paneller dışardan baktığınızda şeklen aynı görünse de içerisinde kullanılan malzemelerin kaliteleri, üretim koşulları, hücre teknolojisinin eski veya yeni olması fiyatı etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Güneş panelinin etrafındaki alüminyum çerçeve, arka tarafında bulunan bağlantı kutusu, içerisindeki diyod adı verilen elektronik malzemeler, kablosu, ucundaki konnektörü, panelin ön yüzündeki camı vb… her bir parçasının fiyata etkisi büyüktür.
Güneş paneli seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
Güneş Paneli Seçiminde Dikkat Etmeniz Gereken 7 Madde Güneş Panelinin Kalitesi. Güneş paneli seçimi yaparken en önemli kriterlerden birisi kalitedir. ... 3. Enerji Verimliliği. ... Güneş Paneli Sıcalık Katsayısı (Temperature Coefficiency) ... Güneş Paneli Garanti Süreleri. ... Güneş Paneli Gücü ... 7. Güneş Paneli Hücre Tipi.
Güneş paneli ay ışıkla çalışır mı?
Ayrıca üretilen bu güneş panelleri güneş enerjisi ile çalışmasının yanı sıra ay ışığında da enerji üretebiliyor. ... Güneş olduğu sürece de enerji üretebiliyor
1 adet güneş paneli ne kadar elektrik üretir?
Ev tipi güneş panelleri 300 W'a kadar enerji üretebilmektedir. Ancak güç büyüdükçe boyutun da büyüdüğünü unutmamak gerekir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 300 W'lık paneliniz 0,3 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 2,1 kW elektrik üretilmiş olacaktır.
Bina-apartman gibi yerlere Solar sistem kurulabilir mi?
Çatıda gerekli yer varsa, yönetim ve kat maliklerinin noter onaylı muvafakatname vermesi halinde ortak gideri karşılamak veya ev giderini karşılamak adına bu sistem yapılabilir.
Güneş Paneli Gece Çalışır mı?
Hayır. Güneş Panelleri adı üzerinde Güneş Enerjisi ile çalışır. Güneş doğumu ile elektrik üretmeye başlarlar, güneşin batımı ile elektrik üretemezler.
En verimli güneş paneli hangisi?
Monokristal güneş Panelleri yüksek dereceli silikondan yapılmıştır bu sebeple monokristal güneş panelleri yüksek verimliliğe sahiptir. Bu panellerin verimlilik oranları % 24ler civarındadır. Düşük ışık koşullarında, benzer puantlı polikristal güneş panellerine göre, daha iyi performans gösterirler.
Güneş enerjisi verimi nasıl hesaplanır?
Modül/Panel üzerine düşen güneş ışınlarının (güneş enerjisi) ne kadarı elektriğe dönüştürüldüğünün hesabıdır. Verimi 100x250w/(1000w/m2x1,65m2)= %15.15 olur. ÖZetle panelin üretttiği toplam enerjiyi 1000W xm2 olarak alana böldüğümüzde elde edilen değerdir.
Polikristal monokristal güneş paneli arasındaki fark nedir?
Monokristal ve polikristal güneş panelleri, dayanıklı olduğu için silikondan yapılır. İki teknoloji arasındaki temel fark, kullanılan silikon güneş hücresinin türüdür. Monokristal güneş panelleri, tek bir silikon kristalinden yapılmış güneş hücrelerine sahiptir. ... Polikristal güneş panelleri de silikondan yapılır
Kaç çeşit güneş paneli vardır?
Güneş paneli çeşitleri başlıca şunlardır ; Monokristal Güneş Paneli(Monocrystalline Silicon Solar Module) Polikristal Güneş Paneli(Polycrystalline Silicon Solar Module) İnce Film Güneş Paneli(Thin Film Solar Module) Esnek Güneş Paneli.
Güneş panelleri hangi yöne konur?
Güneş panelinin yönü, sistemin kurulacağı yerin konumuna göre belirlenir. Türkiye gibi kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde güneş paneli güneye doğru yönlendirilir. Güney yarım kürede yer alan ülkelerde ise kuzeye doğru yönlendirilir.
Yenilenebilir Enerji Nedir.?
Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerjiye denilmektedir.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın
X
WhatsApp destek ekibimiz
tüm sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, Hoşgeldiniz..
Size nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı